Представителството на програмата „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) обяви, че град Сливен е избран да се присъедини към неговата почетна програма за подкрепа. За участие са избрани общо 64 града от страни-членки на Европейския съюз, като от България са избрани градовете Сливен, Стара Загора и София.

От края на месец септември тази година Общината ще започне двугодишното си участие, за да създаде въздействаща стратегия и да разработи иновативни решения, които ще поставят града в челните редици на зеления и цифровия двоен преход чрез местни зелени сделки и проекти. Инициативата се ръководи от Европейската комисия (DG GROW и EISMEA).

Програмата ICC ще помогне на градовете да използват силата на авангардни технологии, като същевременно подобрят своята икономическа конкурентоспособност, социална устойчивост и качеството на живот на европейските граждани. Те ще получат висококачествени персонализирани насоки, експертна подкрепа, достъп до консултантски и градски партньорски мрежи и инструменти за изграждане на капацитет, за да приближат града си към двойния преход.

Основните градове  участници в програмата са разделени в 3 различни групи:

  • Европейски градове, участвали в предизвикателството за цифрови градове, което предшества ICC
  • Нови кандидатстващи градове от ЕС
  • Международни основни градове

Те ще бъдат подкрепени да приведат в действие своите градски стратегии и да станат регионални модели за подражание, чието подобрено градско представяне ще допринесе за подобряване на качеството на живот и създаване на нови възможности за техните граждани. Те ще имат възможност да работят в мрежа с връстници и ментори в целия ЕС и извън него и ще създадат трайна международна мрежа от знания от експерти, градове и заинтересовани страни.

Менторските градове  са експерти с доказан опит в поне една от тематичните области на ICC. Те подкрепят основните градове в постигането на техните цели, като споделят знанията си и помагат за мащабиране на решения за интелигентни градове.

Дана Елефтериаду, ръководител на екипа за градове и близост, DG GROW към Европейската комисия, каза по време на среща по темата: „Градовете са туптящото сърце на европейската икономика. Новата фаза на Предизвикателството за интелигентни градове предлага на градовете изключителната възможност да се поставят на картата като европейски интелигентен град и да превърнат своите амбиции за устойчивост и технологии в действие, особено чрез стартиране на собствени местни зелени сделки в градските отдели и с местни фирми. Те ще поставят вашите градове твърдо по пътя към превръщането на Европейската зелена сделка и Индустриалния план на Зелената сделка в реалност, като същевременно разширят европейската индустрия с нулево нетно състояние“

Стоян Марков – замeстник-кмет „Икономическо развитие“ в община Сливен като представител на град Сливен сподели: 

Чрез това наше участие в европейската инициатива на програмата „Интелигентни градове“ предстои да поставим началото в развитието на Сливен като „умен град“, да покажем малките стъпки направени до сега в тази посока, да изготвим Концепция за интелигентното му развитие през следващите 10-20 години.

С такава Концепция пред Сливен ще има повече възможности за кандидатстване с проекти по програми не само в България, но и директно в Брюксел.

Програмата ще подкрепи прехода на всички участващи градове в три сектора от стратегическо значение, където градовете имат висока степен на местно влияние, а именно: строителство, енергия/възобновяеми източници, мобилност/транспорт. Освен това градовете са поканени да изберат три вторични сектора, върху които градът би искал да се съсредоточи в Предизвикателството „Интелигентни градове“.

Това са секторите: Туризъм, Малка/местна търговия на дребно, Агро-храни, Текстил, Културни и творчески индустрии, като за Сливен са избрани секторите: Туризъм, Агро-храни и Културни и творчески индустрии, допълни заместник кмета на Сливен.

Програмата предизвикателството „Интелигентни градове“ ще ни предложи:

  • Консултантски услуги за градовете и голяма експертна мрежа
  • Споделяне и срещи с общност от високоефективни градове и световни лидери
  • Подкрепа за разработване на местни зелени сделки с местни фирми и граждани и напредък в зеления преход.

Програмата е с обща продължителност от 24 месеца, от юни 2023 г. до май 2025 г. и  в момента се правят опознавателни срещи между представителите на градовете,“ каза в заключение Марков.

Предишното издание на ICC (2020-2022) отбеляза 1,9 милиарда евро, заделени за действия на градовете на ICC и 247 милиона евро публично финансиране от ЕС, национални и регионални източници, което спомогна за улесняването на 336 действия, планирани от 136-те основни града. Това ново издание ще се основава на успеха на предишната програма на ICC (2020-22) и Digital Cities Challenge (2018-20) и ще осигури широка високопрофилна мрежа, солидна методологична рамка и силни механизми за подкрепа.

За най-новите разработки и повече информация за програмата „Интелигентни градове“ посетете: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/cities.

ПРЕДИШНА НОВИНАЦентърът в Котел вече е уеднаквен и се води Общински административно-архитектурен комплекс
СЛЕДВАЩА НОВИНАТома Здравков, Владо Михайлов и Никеца идват в Сливен за фестивала “Стоте войводи”