Психолози и педагогически съветници от училищата ще участват в изнесено обучение на тема „Разпознаване на домашното насилие. Психологични техники за оценка и адаптивно справяне”, съобщиха от пресцентъра на Община Сливен. Организатор на обучението е Местната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните към Община Сливен, в партньорство с Регионалното управление на образованието. Събитието ще се проведе от 22 до 24 март. Досега специалисти от 32 училища в Сливен и областта са дали заявка за участие.

Квалифициран експерт ще представи темата в няколко аспекта: „Рискови фактори, имащи отношение към домашното насилие”; „Видове домашно насилие и разпознаването им”; „Базови психологични техники за оценка и адаптивно справяне с домашното насилие”. Освен тази теоретична част, обучението предвижда и практически модули за оценка на факторите, които опосредстват осъществяването на домашно насилие; за усвояване на умения за ефективно консултиране на жертви, както и на психологични умения за ефективно овладяване на риска от агресивно поведение от страна на извършители на домашно насилие.

„В работата си с училищата се стараем винаги да сме в помощ за актуалните проблеми, които специалистите трябва да решават. Освен ежедневната подкрепа, правим всичко възможно всяка година да организираме такъв тип обучения. За първи път ще проведем обучение за разпознаване на домашното насилие и за адаптивното справяне с него. Темата е особено чувствителна, защото децата винаги са преки жертви на насилието, дори и да са били „само” свидетели”, коментира Лилия Радева, секретар на МКБППМН.

ПРЕДИШНА НОВИНАОбластната болница в Сливен обявява конкурс за лекари – специализанти
СЛЕДВАЩА НОВИНАОбщински съвет – Сливен изрази пълна съпричастност към отец Иван Янков