НАЧАЛО СЛИВЕН Приеха Държавния план-прием за учебната 2024/2025 година в професионалните и профилирани училища...

Приеха Държавния план-прием за учебната 2024/2025 година в професионалните и профилирани училища в област Сливен

Постоянна комисия по заетост прие Държавния план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 г. в професионалните и профилирани училища в област Сливен. 

Заседанието се проведе на 13 февруари в Областна администрация под ръководството на областния управител инж. Маринчо Христов. На него присъстваха директори на дирекциите „Бюро по труда”, „Инспекция по труда” и „Социално подпомагане”, началникът на Регионалното управление на образованието, представители на общини и експерти от РУО, отдел “Статистически изследвания” – Сливен,  както и представители на синдикални и работодателските организации в областта.

Към момента на територията на областта ДПП осъществяват 8 професионални гимназии (7 държавни и 1 общинска), 3 профилирани гимназии, 9 средни училища, едно обединено училище, едно спортно училище (към Министерството на младежта и спорта) и две училища по изкуствата (към Министерството на културата).

Очакванията са през следващата учебна 2024/2025 година е да бъдат разкрити 36 професионални и 18 профилирани паралелки, съобразно броя на седмокласниците в областта, който към 01.02.2024 г.  е 1818.

Със STEM профил (наука, технологии, инженерство и математика) и професия са 57,48 % от общия брой на местата, като интензивно изучаване на чужд език е заложено в 6 профилирани паралелки.

Планираните паралелки в т.нар. дуална система на обучение, която се осъществява паралелно в училище и в предприятие, са 5,5.  4 от тях са  в ПГТО „Д. Желязков” – Сливен, 1 в ПГ по механотехника – Сливен и 0,5 ПГ по селско стопанство – Нова Загора.

Една е предложената паралелка от Списъка на защитените от държавата специалности от професии за следващата учебна година и тя е в СПГСГ „Арх. Г. Козаров” – Сливен, специалност „Сухо строителство”.

Паралелките със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда, ще са 11,5, а обучението по професии за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация ще бъде разпределено съответно в 8 и 28 паралелки.

По заявка на училищата се разкрива прием по 2 нови специалности – в ПГ по механотехника – Сливен, специалност „Електрически превозни средства” и в ПГТО „Добри Желязков” – Сливен, специалност „Графичен дизайн”. И двете специалности ще бъдат без интензивно или разширено изучаване на чужд език.

В хода на срещата работодателските организации изразиха мнение, че в област Сливен броят на незаетите лица между 18 и 24 г. е относително голям. Според областния управител е налице необходимост от предприемане на мерки за приобщаване на младите към пазара на труда, за да не се налага внасяне на чуждестранна работна ръка, както и текучество на кадри извън пределите на страната.

ПРЕДИШНА НОВИНАКлимент Шопов от “Възраждане”: Запазването на болницата в Котел е въпрос на политическа воля
СЛЕДВАЩА НОВИНАС конкурс за най-добро домашно вино и ритуал по зарязване на лозята в сливенското село Глушник отбелязаха Трифон Зарезан