На 8 април в Сливен ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора”, която е преминала успешно етапа на административно съответствие и допустимост. Събитието ще се проведе в зала „Май” от 15.30 часа.

Пред журналисти кметът Стефан Радев обясни, че новият програмен период за еврофинансиране е организиран на различен принцип от предходните. Залага се на териториални инвестиции, които да са съвместни в даден регион или в по-голям регион, обхващащ няколко района за планиране. В тази връзка през септември 2023 година Община Сливен изготви Концепция за интегрирано териториално развитие, в която е водещ партньор. В Концепцията участват още: Община Ямбол, Община Тунджа, Община Стралджа, ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев”- Сливен, ПГТО „Добри Желязков” – Сливен, Фондация „Регионален център за икономическо развитие”- Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков” – Сливен, Народно читалище „Съгласие – 1862″ Ямбол, ППМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, 4 Основно училище „Димитър Петров” – Сливен, ПМГ „Атанас Радев”- Ямбол, „Е. Миролио” ЕАД.

В Концепцията са включени проекти и дейности, насочени както към инвестиции в инфраструктура, така и към услуги в сферата на образованието, връзката му с пазара на труда и активирането на младите хора. Услугите ще бъдат изпълнявани от естествените партньори за този тип дейност – професионални гимназии и неправителствени организации. КИТИ включва две големи проектни идеи за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в два индустриални паркa в общините Сливен и Тунджа, подобряване достъпа до Индустриална зона – Ямбол, инвестиции в част от образователната инфраструктура в Сливен и Ямбол, в изграждане на обекти за спорт и дейности за укрепване на здравето, както и проекти по мерки: „Приобщаващо образование и образователна интеграция”, „Връзка на образованието с пазара на труда” на Програма „Образование” и „Насърчаване на младежката заетост” на Програма „Развитие на човешките ресурси”. В тази връзка, за постигане на амбициозната цел на концепцията, са предвидени интегрирани мерки от сектори: икономика, образование, туризъм, култура, околна среда и транспорт.

Обществени обсъждания на КИТИ с водещ кандидат Община Сливен ще се проведат и на територията на общините-партньори, както следва:

За Община Ямбол: 9 април от 10.30 часа в ОИЦ – Ямбол, ул. „Търговска” № 34;

За Община Тунджа: 10 април от 10.30 часа в залата на Община Тунджа, гр. Ямбол, пл. „Освобождение” 1;

За Община Стралджа: 11 април от 10.30 часа в залата на Клуб на пенсионера – гр. Стралджа.

Линк към презентация на КИТИ „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора”:

https://docs.google.com/presentation/d/1eef3hTz_rP0U1DR6lmikI_fxnVvmIg9PXWhm07KQw-g/edit?usp=sharing

Препоръки и възражения по концепция „Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора” могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/n9z4KdXNDPkzG5ai7, както и на електронната поща на Областен информационен център-Сливен, който е част от Звеното за публични консултации към Регионален съвет за развитие на Югоизточен регион: oicsliven@gmail.com, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

ПРЕДИШНА НОВИНАСлед „Тътени” Община Сливен преиздава „Бурята”, „И стана ден” на Цончо Родев
СЛЕДВАЩА НОВИНАОбщина Сливен ще ремонтира един от корпусите на Детска градина „Елица”