Общинските съветници Момчил Пантелеев от “Пряка демокрация”, Кольо Милев от БСП и Стефан Пасков от “Левицата” бяха избрани за заместник-председатели на Общинския съвет в Сливен на провелото се днес заседание на местния парламент.

На сесията беше приет и Правилникът за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

С цел подобряване работата на местния парламент, общинските съветници решиха от 1 март т.г. заседанията на местния парламент да се излъчват на живо на интернет страницата на Общинския съвет.

Беше гласувано единодушно определяне на представители на местния парламент и на  Общината в различни местни, национални организации и сдружения. Сред тях попадат Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/, Националното сдружение на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/, Регионалната асоциация на общини „Тракия“ /РАО „Тракия“/ и др.

В рамките на заседанието бяха определени и съставите на комисиите – към Общински фонд „Ин витро“, по стипендиите, а също и новият състав на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“. 

Общинските съветници гласуваха още утвърждаване на миналогодишните отчети на Комисията по символика, на Общински фонд „Култура“ и годишния план за използване на дървесина.

ПРЕДИШНА НОВИНАПремиерът акад. Николай Денков: Шенген е безспорен успех, търсим решение за приемането ни и по суша през тази година
СЛЕДВАЩА НОВИНАМестният парламент в Сливен одобри план-сметката за чистотата за 2024 година