С трайното повишаване на дневните температури, продължителното засушаване и извършваните дейности в земеделските земи значително се повишава рискът от възникване на пожари в полските и горските територии. В тази връзка днес главен инспектор Мариян Йоргов и старши инспектор  инж. Милен Русев от Районна служба  „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен дадоха брифинг по  отношение на взетите мерки за недопускане на пожари и припомниха препоръките за безопасност. 
В края на месец март тази година със заповед на областния управител на Сливен е определен периодът на пожароопасния сезон, който започва на  1 април и продължава  до 31 октомври.  Във връзка с разпорежданията в заповедта са изготвени планове за осигуряване на пожарна безопасност при жътвената кампания. Осъществени са срещи със земеделски стопани и кметове на населени места, държавни и общински горски структури, управление на пътната и железопътна инфраструктура, електропреносните  дружества и други. Превантивните мерки са предприети и на база предоставената от ОД „Земезелие”-Сливен информация за засетите площи с житни култури. 
От началото на годината до момента дежурните екипи на РДПБЗН-Сливен са обслужили 677 повиквания. От тях 478 са пожари, от които 85 бр. с материални щети, а 393 са ликвидирани, без да причинят загуби. От началото на пожароопасния сезон екипите са участвали в гасенето на 239 пожари, от които 193 без загуби. От пожарите само 7 са възникнали в отрасъл „селско стопанство”, 5 в къщи и спомагателни постройки, 17 в жилищни и административни сгради. За същия период са спасени 8 човека, 6100 декара гори, 19 животни, 1580 декара посеви и 82 сгради.
За недопускане на горски пожари, като и миналата година, е създадена организация  за извършване на съвместни проверки на „терен” със служители на РДГ-Сливен. Това е израз на дългогодишното и ползотворното партньорство между Министерство на земеделието и храните, в частност Изпълнителна агенция по горите, и  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР, което гарантира устойчивото развитие на горския фонд.
От РСПБЗН-Сливен припомнят основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват, особено в горещите летни дни:
– Не палете огън на открито при силен вятър
– Забранено е изхвърлянето на незагасени фасове и стъклени бутилки
– В дворовете палете огън само при наличие на обезопасено огнище
– Не палете огън под стрехи и клони на дървета
– Никога не оставяйте огън без надзор
– Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние – при установени нарушения глобите, предвидени в Закона за МВР са от 200 до 2000 лева
Основен приоритет на РДПБЗН-Сливен е работата с деца и обучението на малките в опазване на горите. В регионалните служби редовно се провеждат беседи и демонстрации на тема пожарна безопасност с деца от детски градини и училища в областта. Утре /12.072024г/ от 11,00 часа в местността „Абланово” ще се проведе мероприятие с обучение на деца, което е част от информационно-разяснителната кампания на МВР и Министерство на земеделието и храните. 
Днес беше проведено обучение по пожарна безопасност  и демонстрация по гасене на пожар с деца от занималня МариЕС в град Сливен. 
ПРЕДИШНА НОВИНАМъж подпали вилата си докато приготвя зимнина
СЛЕДВАЩА НОВИНАОтделението по неонатология – с голяма благодарност за получени две дарения