Всичките десет проекта от есенната сесия на Общински фонд „Култура“ получиха одобрение за финансиране. Проектните предложения бяха разгледани и гласувани на заседание на Управителния съвет на Фонда.

Право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона.

Финансирането на одобрените проекти е на обща стойност  24851 лв.

Списък на одобрените проекти:

„Звездни истории“ – издаване на детска книга за природата, обичаите и сезонните съзвездия. Вносител: Иванка Гецова-Момчева. Финансиране:  2200 лв.

Отпечатване на книгата „Сливенски музикални дейци“, автор Методий Григоров. Вносител: Екатерина Григорова. Финансиране: 1440 лв.

Отпечатване на сборник от национална научна конференция, посветена на 200 – годишнината от рождението на Добри Чинтулов. Вносител: РИМ  „Д-р Симеон Табаков“- Сливен, представляван от Николай Сираков- директор. Финансиране: 2102 лв.

Реставрация на икони от иконостаса на храм „Св. Троица“, кв. „Речица“. Вносител: Йоан Иванов Попов. Финансиране: 1000 лв.

„Карлсон, който живее на покрива“ от Астрид Линдгрен – реализиране на театрална постановка на детски театър „Зора“, режисьор Ивайло Гандев. Вносител: НЧ „Зора 1860“ – Сливен, Галина Георгиева – секретар. Финансиране: 3200 лв.

Отпечатване на научни трудове в научно списание „Известия на съюза на учените – Сливен“. Вносител: Ваньо Донев Иванов, зам.- декан нНПД на ИПФ – Сливен. Финансиране: 2975 лв.

Издаване на книга „Да помним тези хора“. Вносител: Неделчо Ив. Митърков. Финансиране: 1960 лв.

„Благо-Дарявам“ – конкурс за благодарствени писма. Вносител: Сабина Ст. Стефанова. Финансиране: 3000 лв.

„Сезони“ – балетен концерт. Вносител: „Балетна школа ПетиПа-ПВ“ ЕООД, с ръководител Петя Вънева. Финансиране: 3500 лв.

Издаване на каталог на НИИИ – Сливен за 2022 г. Вносител: Дружество на художниците – Сливен. Финансиране: 3474 лв.

Актуална  информация и справки относно решенията на УС и сключването на договорите с бенефициентите на одобрените проекти,  може да се получи при секретаря на Фонда Десислава Куртова, в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ при Община Сливен, или на телефон 0879599054. Протоколът от заседанието, на което са класирани проектите ще бъде публикуван в сайта на Общинския съвет в раздел „Актове на ОбС“ – „Решения“.

Общински фонд „Култура“ подпомага финансиране и съфинансиране на музикални произведения; документални филми; литературни произведения; художествени произведения в сферата на изкуствата; изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен; творчески продукти на млади сливенски дарования и други.

Набирането на проекти за следващата сесия на Фонда ще започне от 8 януари и ще приключи на 15 март 2024 г.

ПРЕДИШНА НОВИНА2025 първокласници ще прекрачат за пръв път училищния праг в Сливенска област
СЛЕДВАЩА НОВИНАКметът Стефан Радев поздравява училищата и детските градини в община Сливен с първия учебен ден