Значими подобрения, свързани с детското здравеопазване и създаване на условия за развитие на младите хора, са планирани в концепциите на Община Сливен за финансиране през следващия програмен период. Това стана ясно на пресконференция на кмета Стефан Радев.

Концепцията за детското здравеопазване е най-голямата по обхват на територията на Югоизточния район. Сливен е сред 13-те общини от района, участващи в нея, като водещата община е Бургас.

Идеята е в морския град да бъде построена модерна детска болница. Община Сливен се включва с амбициозните намерения за инвестиции в неонатологията и детското отделение на областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и за осигуряването на две специализирани детски линейки. Предвижда се и обновяване с мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт и оборудване на общинските лечебни заведения от доболничната помощ – ДКЦ-1, ДКЦ-2 и Денталния център.

Съществен момент е желанието на Общината да привлече финансов ресурс за основен ремонт на здравните служби в 16 села, с население в активна възраст и деца. Медицинските практики ще обхващат и пациентите от околните по-малки населени места. Предвижда се и оборудване на здравните кабинети в училищата и детски градини, каза кметът.

Акцент във втората концепция е привличането и задържането на младите хора и създаването на условия за тяхното развитие тук, съобщи Стефан Радев. В нея водеща е община Сливен, а нейни партньори са общините Ямбол, Тунджа и Стралджа.

Един от основните обекти, около който ще се градят останалите идеи, е индустриалният парк. Общината ще кандидатства за средства за довеждаща и вътрешна инфраструктура в северната зона на парка, допълни Митка Крълева, началник на отдел „Общинско развитие, проекти и програми“. Предвидени са инвестиции в част от образователната инфраструктура – в Природо-математическата и Езиковата гимназия, за да преминат учениците на едносменен режим на обучение. Планирани са и редица подобрения в градската и спортна инфраструктура с идеята да се осигурят възможности за спорт и почивка на младите хора в общината. Това включва и обновяването на колодрума, чийто технически проект вече е готов. Планирано е и облагородяване на зоните, където са бившите военни поделения.

Не на последно място концепцията предвижда в партньорство с неправителствения сектор и част от професионалните гимназии да бъдат изпълнени дейности за кариерно ориентиране, включване в образованието на лица над 16 години, стажуване в местни предприятия и други. Целта е младите да бъдат привлечени към пазара на труда. „Концепцията се базира на демографските особености на Сливен – отрицателен прираст на населението, голям дял на ромско население и голям дял на неактивни млади хора, които не учат и не работят“, допълни Митка Крълева.

Община Сливен разработва и концепция за съвместна работа с община Ямбол, която от своя страна също подготвя идеи за партньорство.

Общата стойност на планираните дейности, заложени в концепциите, възлиза на 54 млн. 250 хил.лева.

Новият програмен период е много различен от предишните досега, защото акцентът в него е сътрудничеството между общините, заяви Стефан Радев. „Радвам се, че успяхме в последните години да изградим много добри връзки и да работи заедно с общините около нас“, заяви кметът. Това сега дава възможност партньорите да разчитат на взаимна подкрепа, за да вървят съвместно напред.

Подготовката за следващия период е резултат от дългогодишна работа, по време на която са събрани множество мнения на граждани, направителствени организации и държавни институции за проектите, важни за града и общината. Те са залегнали в задължителния за всяка община План за интегрирано развитие. „Сега идва времето, когато тези планове трябва да бъдат включени в концепциите на общините за новия програмен период“, допълни кметът. Концепциите – това са темите, по които те ще работят съвместно. За да привлече европейско финансиране, Община Сливен залага на обществено значими и конкурентни идеи.

ПРЕДИШНА НОВИНАОбщина Котел с изпълнени ангажименти към село Градец
СЛЕДВАЩА НОВИНАПламен Крумов: Не влизам в договорки с никой