Дарение в размер на 5 хил. лв. ще направи Общината за започналото възстановяване на параклиса „Свети вмчк. Георги Победоносец” в Сливен. Предложението е включено в дневния ред на утрешната сесия на местния парламент в Сливен. Днес ръководството на Общинския съвет проведе първата си пресконференция за настоящия мандат в пълен състав. В него влизат председателят Димитър Митев и зам.-председателите Стефан Пасков, Момчил Пантелеев и Кольо Милев.

62 точки предстои да бъдат разгледани и гласувани на заседанието утре. Две са допълнителните, постъпили до момента. Едната се отнася за приемане на протокола от заседание на Управителния съвет на Общински фонд „Култура”. Другата – за отпускане на финансови помощи на граждани.

Сред по-важните точки Митев открои промяната на Наредбата за упражняване правата на собственик на Общината в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия. Това, по думите му, се налага, за да се синхронизира местната Наредба с текстовете в приетия Закон за противодействие на корупцията.

Общинските съветници ще гласуват и определяне на новите размери на възнагражденията на кметовете на населените места. Досега размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит бе 0,6% върху основната месечна работна заплата за всяка година. Ако предложението бъде одобрено, той ще стане 1 %.

На сесията ще бъде гласувано и отпускане на годишна финансова помощ в подкрепа на дейността на футболните клубове в общината в размер на 157 хил. лв.

Създаването на две нови социални услуги също попада сред точките за гласуване. И двете услуги са съотносими с тези, осигуряващи подслон. Едната представлява Кризисен център, втората – Център за временно настаняване. Община Сливен осигури материална база и за двете услуги. Бяха изградени два социални центъра в края на 2023 г. С решение на местния парламент се очаква те да заработят от 1 април т.г.

На пресконференцията днес присъства и председателят на Постоянната финансова комисия към Общинския съвет Веселина Куртева. Тя посочи в детайли размествания по отделни пера от разходната и приходната част на бюджета, които също предстои да бъдат гласувани. По думите й, става въпрос за предвидени разходи за закупуване на климатици за детски кухни и яслени групи,  закупуване на два автомобила за дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”. Допълнителни средства ще бъдат отпуснати и за геодезическо заснемане на изграждащата се в момента улица от „Ичеренско шосе” до бул. „Бургаско шосе”, както и за течащите процедури, свързани с разширението на ул. „Г. С. Раковски” и др.

Друго предложение е свързано със създаване на Временна комисия за изменение на Наредбата за символиката.

Общинските съветници ще гласуват още провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1 Сливен”, както и миналогодишните отчети на програмите – за опазване на околната среда и за управление на отпадъците.

Сесията ще започне в 9 ч. в зала „Май”.

Подробните материали за предложенията могат да бъдат намерени на посочения линк на обновения сайт на Общински съвет – Сливен: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

ПРЕДИШНА НОВИНАОбщината планира финансова подкрепа за местните футболни отбори
СЛЕДВАЩА НОВИНАПП-ДБ получи и веднага върна неизпълнен втория мандат