„Индустриален парк Сливен” вече е на картата на индустриалните паркове в България. Със заповед на министъра на икономиката и индустрията той бе вписан под №30 в регистъра на Индустриалните паркове. С това Сливен става част от инвестиционната политика на национално ниво с възможности за привличане на инвеститори и разпознаваема дестинация за развитие на бизнес, както на местни, така и на мултинационални компании и техни партньори.

От 2019 г. Община Сливен води целенасочена политика за подобряване на инвестиционния климат в региона и привличане на инвеститори, с цел подобряване на благосъстоянието на населението ѝ и подобряване на качеството му на живот. Този процес премина през няколко етапа – изработване и одобряване на Подробен устройствен план за територия частна общинска собственост, която се урегулира за производствена и складова дейност. Втората стъпка бе създаване на търговско дружество „Индустриален парк Сливен” ЕООД, в което Община Сливен е едноличен собственик на капитала. След това бе изготвена цялата необходима документация за изпълнение на Закона за индустриалните паркове (ЗИП) и процедура по вписване.

Индустриалният парк е с площ от 2 684 дка и представлява един от най-мащабните проекти за индустриално развитие на територията на България. Обхваща група поземлени имоти от северната и южната страна на бившето летище „Бършен”, което дава възможност развитието на парка да се раздели на етапи. В същото време, съществуващите писта на летището и мотописта, ще бъдат запазени.

Той е разделен на 17 квартала, разположени в  4 зони: „Зона „Север” –  от 1 до 6–и квартал, с площ от 452 дка; „Зона Югоизток”, квартали от  №9 до №13 и от №15 до №17, с площ 533 дка; „Зона Югозапад”, квартал 14, с площ от 38 дка; „Зона Летище и Мотописта” , квартали 7 и 8, с обща площ от 1 660 дка.

Развитието на парка се предвижда да се извършва поетапно, стартирайки със „Зона Север”, за която ще се изгради вътрешна инфраструктура, достъпна до всеки парцел. Тя ще разполага с електрозахранване, водоснабдяване за питейни и производствени нужди и канализация, газоснабдяване, вътрешна пътна инфраструктура и изграждане на оптични електронни съобщителни мрежи. Едновременно с това ще се изгради и довеждащата инфраструктура за цялата територията.

„Радвам се, че тази идея и дългогодишните ни усилия да я реализираме, се увенчаха с успех. Искам в Сливен да има високоплатени работни места. Вярвам, че по този начин шансовете ни да превърнем нашия регион в притегателен център за инвестиции, развитие и повече възможности за бизнеса, ще се увеличат”, коментира кметът Стефан Радев.

ПРЕДИШНА НОВИНАПламен Крумов влиза в надпреварата за кмет на Сливен
СЛЕДВАЩА НОВИНАЗапочва изготвянето на здравна карта на област Сливен