На предстоящата сесия утре местният парламент в Сливен ще гласува Общината да участва със съфинансиране в съвместен проект с Община Ямбол. Това стана ясно по време на днешната пресконференция на председателя на Общинския съвет Димитър Митев. Той открои точката като един от акцентите на утрешното заседание. Съфинансирането ще бъде в размер на близо 600 хил. лв. и е по проект, насочен към екологосъобразна мобилност. Митев посочи, че проектът е един важните за жителите на общината и градската среда, тъй като изпълнението му предвижда доставка на 5 нови електробуса, монтаж на станция за бързо зареждане, въвеждане на система за продажба на билети, а също и осветяване на  пешеходни пътеки в Сливен. 90 % от финансирането ще бъде поето от Механизма за възстановяване и устойчивост

Сред точките от дневния ред утре е Проектът за общинския бюджет за 2023 г. На 28 август той бе подложен на публично обсъждане. В тази връзка ще бъде  гласувано и текущото му изпълнение за полугодието на тази година.

Друга точка касае дарение от страна на Общината в подкрепа на Областния съвет на Българския червен кръст. Средствата ще бъдат насочени за нуждите на Планинския спасителен отряд.

На утрешната сесия ще бъде гласувано още Община Сливен да кандидатства по две нови концепции на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027. Програмата обяви процедура за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с краен срок за подаване на проектни предложения  до 27 септември т.г. Едната концепция е свързана с образованието и в нея водещ партньор ще бъде Община Сливен. Втората касае здравеопазването, с водещ партньор Община Бургас.

Общинските съветници ще гласуват избор на управител на новосъздаденото през месец април т.г. дружество „Индустриален парк Сливен” ЕООД. След проведен от Общината конкурс, в края на август бе избран кандидатът Соломон Москона.  До момента той бе назначен временно за управител на дружеството.

Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на общината, също попада сред точките от дневния ред. Митев посочи, че то се налага заради необходимостта от актуализиране на наемните цени за поставяне на рекламни материали, които не са променяни от 2013 г.

64 са точките в предварителния дневен ред. До този момент са постъпили 4 допълнителни, отчете председателят. Те се отнасят за изменение в едно от решенията на последната сесия на местния парламент, отпускане на финансови средства и приемане на протокол на одобрените проекти от Общински фонд „Култура”.

Като много добра Димитър Митев оцени работата на Общински съвет-Сливен през последните четири години, през мандат 2019-2023 г.

„През този период успяхме да приемем над 1700 решения. Две бяха оспорени със заповеди на Областния управител, но те бяха отменени с решение на Административния съд в Сливен”, заяви в заключение Митев.

Утрешната сесия ще се проведе в зала „Май” от 9 ч.

ПРЕДИШНА НОВИНАС истински празник стартира представянето на еврейското културно наследство в Сливен
СЛЕДВАЩА НОВИНА1 256 са първокласниците в община Сливен тази година