Приемът на документи на кандидат-стипендианти от община Сливен за 2024 година започва на 1 април. Той ще продължи до 1 май и се отнася за поощренията „Хаджи Мина Пашов”, годишна и месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане – по  Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.

Задължителните документи на кандидатите за стипендии са – искане за предоставяне на финансова помощ – по образец,  удостоверение за раждане (копие), документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучава, копие от документи (диплома, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година и мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се адресират до кмета на община Сливен и се завеждат в деловодството на общинска администрация. Не се разглеждат непълен комплект документи и такива, получени след крайния срок, указан в настоящата наредба.

Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 от Наредбата се осъществява в една сесия с постижения само от предходната календарна година.

Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ може да бъде  получен от:

– деловодството на Община Сливен;

– секретаря на Комисията по стипендиите

За повече информация: Община Сливен, стая 102, тел: 044/ 611 102.

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е публикувана на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/.

ПРЕДИШНА НОВИНАОУ „Панайот Хитов“ в Сливен отбеляза 180 години от своето създаване
СЛЕДВАЩА НОВИНАПешеходни патрули следят за обществения ред в центъра на Сливен