Дванадесет нови специализирани машини сменят старите автомобили за сметосъбиране в Сливен. Специализираните коли са със съвременно оборудване, електронно управление и притежават евростандарт 6. Машините са със система AdBlue, включваща течен реагент, използван за намаляване на вредните емисии от изгорелите газове на дизеловите двигатели.

„Седем машини почистват града, а другите пет са за селата. Автомобилите са много по-комфортни за шофьорите отколкото старите и най-важното – по-екологични”, заяви Атанас Атанасов – ръководител на почистващата фирма, с която Община Сливен е сключила договор.

Новите специализирани машини са изискани от Общината при сключването на договора за сметосъбиране и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване на територията на града. Целта е подобряване на услугата и въвеждане на екологосъобразно управление на сметосъбирането.

„Към договора сме подготвили технически задания, които фирмата е длъжна да изпълнява. Със заповед на кмета контролът се изпълнява от осем инспектори в града. За контрола в населените места отговарят кметовете, кметските наместници, експерти и специалисти ЦАО” каза инж. Николай Бакърджиев, началник на отдел „Екология” в Община Сливен.

Въведена е в експлоатация и мотометачна машина, при която метенето е съпроводено с оросяване на настилката за намаляване на отделянето на прахови частици. Мотометачната машина е особено ефективна за допълнително почистване на големите булеварди на територията на Сливен.

Започнала е и поетапна подмяна на контейнерите за сметосъбиране.

„В града са сменени около 90 процента от контейнерите за сметосъбиране. В момента тече такава подмяна и в селата, като до сега са сменени в 12 села”, каза Атанасов.

Според договора, сключен между Общината и фирмата, предстои подмяната на малките контейнери с големи контейнери и във Вилна зона.

Фирмата е ангажирана и със снегопочистването в града. Оттам увериха, че са подготвени за зимния сезон. В автопарка има четири машини за снегопочистване. Две от тях са малогабаритни и ще се използват за по-тесни улици. Фирмата разполага със запас от 800 тона сол, с която да поддържа пътната настилка в града срещу заледяване.

ПРЕДИШНА НОВИНАОбщинска субсидия за 2023 г. ще получат 16 читалища
СЛЕДВАЩА НОВИНАКабинетът „Денков” оцеля след втория вот на недоверие