На днешната си и последна за мандат 2019-2023 г. сесия Общински съвет-Сливен разгледа и подкрепи всичките 70 предложения от дневния ред.

С 27 гласа „за” общинските съветници одобриха бюджета на общината за 2023 г. Те подкрепиха и предложението Общината да участва със съфинансиране в съвместен проект с Община Ямбол. Съфинансирането ще бъде в размер на близо 600 хил. лв. и е по проект, насочен към екологосъобразна мобилност. Изпълнението му предвижда доставка на 5 нови електробуса, монтаж на станция за бързо зареждане, въвеждане на система за продажба на билети, а също и осветяване на  пешеходни пътеки в Сливен. 90 % от финансирането ще бъде поето от Механизма за възстановяване и устойчивост

Сред приетите точки от дневния ред бе и текущото изпълнение на бюджета за полугодието на тази година.

С абсолютно мнозинство местният парламент гласува дарение от страна на Общината в размер на 6 хил. лв. То е в подкрепа на Областния съвет на Българския червен кръст. Средствата ще бъдат за нуждите на Планинския спасителен отряд.

В хода на сесията бе гласувано Община Сливен да участва като партньор в няколко нови концепции на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027. Програмата обяви процедура за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с краен срок за подаване на проектни предложения  до 27 септември т.г. Те са свързани с образованието,  и здравеопазването.

Общинските съветници одобриха избирането на Соломон Москона за управител на новосъздаденото през месец април т.г. дружество „Индустриален парк Сливен” ЕООД. До момента той бе назначен временно за управител на дружеството.  

Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на общината, също получи одобрение. Като причини за това кметът Стефан Радев посочи необходимостта от актуализиране на наемните цени за поставяне на рекламни материали, които не са променяни от 2013 г. Освен това с промяната вече ще се определят начални тръжни цени за отдаване под наем на билбордове. „Досега нямахме установен ред и  начална цена за тръжни процедури, така че да можем да ги отдаваме по желание на заинтересовани лица”, поясни кметът.

Днес беше гласувано още отпускане на финансови средства на граждани, културни и образователни институции. Беше утвърден и протоколът на Управителния съвет на Общински фонд „Култура” с одобрените за финансиране  проекти от есенната сесия, а също и програмата за отбелязване на празника на Сливен – Димитровден.

Сесията завърши с обща снимка на общинските съветници.

ПРЕДИШНА НОВИНАСоломон Москона: Индустриалният парк в Сливен ще бъде третият по големина в България
СЛЕДВАЩА НОВИНАЗа поредна година Община Сливен е част от кампанията „Убий скоростта, спаси дете“