Осемдесет възпитателни дела за противозаконни деяния на подрастващи са образувани през 2023 година в Сливен. През същия период са осъществени 25 превантивни програми с участието на 1500 деца и младежи, а 6 400 са се включили в други превантивни събития, съобщиха от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Данните са от годишния отчет, който бе приет на заседание на комисията. „Възпитателните дела стават по – сложни, но през миналата година отчетохме спад в броя им от над 20% в сравнение с предходната. По наша инициатива в работата поставихме акцент и инвестирахме по-голям ресурс в превенцията. Смеем да твърдим, че занижения брой на делата е резултат от тези политики за превенция, които бяха насочени към децата от всички училища, в цялата община“, заяви секретарят на МКБППМН Лилия Радева.

Повечето от делата са образувани по сигнали на Районната прокуратура в Сливен

Девет от тях са образувани по сигнали на длъжностни лица, граждани и други прокуратури. Деянията, заради които децата стават обект на възпитателни мерки, варират от кражби, нанасяне на побой до подмяна на профили и разпространение на порнографско съдържание в интернет, проституция и др. Освен с тях, комисията работи и със семействата. Има случаи, в които се установява, че родителите провокират или толерират противообщественото поведение на подрастващите. Макар и рядко, се прилага крайната възпитателна мярка – настаняване в интернат.

На комисията сътрудничат 17 обществени възпитатели.

Това са специалисти с различна професионална квалификация – педагози, психолози, лекари, логопеди, социални работници, етопеди /специални педагози, обучени за работа с деца и младежи с поведенчески отклонения/ и др. Те са оказали квалифицирана помощ на 152-ма подрастващи, работата с 37 от тях продължава. В консултативния център на МКБППМН помощ са потърсили 224 деца и родители. Центърът няма почивен ден, а оказваната подкрепа е безплатна. „Работим със стотици деца, които не успяват да намерят себе си, да почувстват съпричастност към добро дело и позитивно занимание. Работим с отхвърлени и оставени настрани деца, за да не пречат на останалите“, каза още Радева. Ето защо по инициатива на комисията и с подкрепата на Общината са разработени превантивните програми. Те са отворени целогодишно, насочени са към всички деца в училището, съобразени са с профила на учебното заведение, възрастта, интересите и етноса на учениците. Отделно от това комисията организира отделни събития – превенция за здравословен начин на живот, полезно оползотворяване на свободното време, утвърждаване на толерантността и разбирателството между децата и др. „Изборът да се включат е на самите деца и ученици. Целта е да са далеч от лошите навици на улицата, да се чувстват пълноценни със своите занимания, да развиват уменията и талантите си“, уточниха от комисията.

С голяма популярност се ползват клубовете за хранене и здраве, на природолюбители, зелените класни стаи, „осиновяването“ на училищни пространства и тревни площи. В Сливен деца създадоха своя градина с билки, а в безспорен хит се превърна Клубът „Килерът на баба“. Благодарение на инициативата „Изкуство срещу вандализъм“ деца и семействата им украсиха с графити стената на река Асеновска до скейтплощадката. В някои училища популярност набират нови театрални състави. Масов интерес има към традиционния футболен турнир за ученици от малките населени места, както и към спортния турнир за Купата на кмета. Десетки деца и младежи се обучават безплатно в клубове по волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол. За изявените участници в превантивните дейности комисията организира лятна спортна академия за 90 ученици, включително и за деца със специални образователни потребности. През м.г. за първи път бяха връчени и училищни „Оскар“-и в една от сливенските гимназии. Получиха ги тези, които имат най-малко отсъствия, повишили са успеха си и са участвали редовно в училищната дейност.

Комисията работи в партньорство с училищата и семействата

През изминалата година комисията бе партньор в провеждането на тематични родителски срещи, свързани с употребата на психоактивни вещества и т.нар. „дигитален хероин“ – развиването на екранна зависимост, в резултат на пристрастяването на децата и младежите към електронните технологии. Експерти от МКБППМН се включиха и в родителски срещи по покана на директорите на училища в класове с рисково или проблемно поведение.

МКБППМН – Сливен е структура към Общината. Председател е ресорният зам. кмет Пепа Чиликова. В състава на комисията влизат уважавани професионалисти в образованието, медицината, психологията, педагогиката, социалните дейности, представители на институциите, работещи с деца.

ПРЕДИШНА НОВИНАОбластният управител свика среща по повод жалба от жители на кв. “Надежда” за липса на електрозахранване
СЛЕДВАЩА НОВИНАБогата на събития година планира Общината заедно с културните институти в Сливен