Годината завърши с няколко дълго чакани резултата, които потвърдиха по категоричен начин, че политиката на кабинета на акад. Николай Денков води до успех, а хората усещат грижата за тях. България стана пълноправен член на Шенген, приети бяха промените в Конституцията, а страната ни изпрати 2023 година в отлично финансово здраве и с приет бюджет за 2024-а, който очертава, че доходите ще растат два пъти и половина по-бързо от инфлацията.

Страната ни посрещна празничните дни и с добри новини от социологическите проучвания, които показаха, че българите гледат все по-уверено към бъдещето. За първи път от много години насам две трети от хората се чувстват щастливи, а повече от половината вярват, че 2024 г. ще бъде по-добра за тях.

Пълноправен член на Шенгенското пространство

Успехът, който страната ни постигна с пълноправното си членство в Шенген по въздух и вода, е огромна стъпка напред към пълноценната интеграция на България в Европейския съюз (ЕС). Това е трудно извоювана, но заслужена победа за България, казаха в съвместно изявление премиерът акад. Николай Денков и вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел. Решението на Съвета на ЕС демонстрира, че страната ни успява да заслужи доверието на европейските си партньори с успешното овладяване на мигрантския поток и борбата с корупцията.

По данни на Института за пазарна икономика спестяването на над 800 000 часа годишно за проверки на лични карти и паспорти ще е един от позитивните ефекти от отпадането на контрола на въздушните и морските граници на България с останалите шенгенски държави от 31 март т.г. Влизането ни в Шенген по въздух ще окаже благоприятен ефект и за развитие на регионите. Частни самолети ще могат да излитат директно за европейските страни от около 15 малки летища, които в момента се използват масово, именно защото нямат граничен контрол.

Стабилна фискална система и още инвестиции в иновативни сектори

Фискалната система на България е изключително стабилна. Успешната финансова политика на министъра на финансите Асен Василев и целия кабинет успя да задържи дефицита под 3% и въпреки това през втората половина на 2023 г. да изпълни амбициозния бюджет за годината. На фона на това Народното събрание прие навреме – за пръв път от три години насам, държавния бюджет за 2024 г., което позволява безпроблемната работа на ведомствата и общините. Той изпълнява фискалните правила за влизане в еврозоната, залага увеличение на доходите, така че по-бързо да достигнем средноевропейския стандарт на живот, осигурява инвестиции в образованието, здравеопазването, отбраната, в зелена и модерна инфраструктура, в наука и иновации.

Държавната комисия по стокови борси и тържища отчита стабилизиране на цените на храните. Същата тенденция се наблюдава и при цените на горивата в България. Само за първия месец от началото си инициативата на министъра на икономиката Богдан Богданов „Достъпно за вас“, в която вече участват над 500 търговски обекта, отчита намаление в цените на част от хранителните стоки от малката потребителска кошница – от 10% до 40%. Средната цена на най-масовия бензин А95 в България падна до 2,57 лв. в началото на годината, което е най-ниското ниво за последните шест месеца.

Междувременно кабинетът продължава да работи за привличане на чуждестранни инвестиции. Обявено е инвестиционно намерение в автомобилния сектор – за производство на критични компоненти за електрически автомобили и ново поколение батерии. Очакваният обем на вложението е от 1,1 млрд. евро и над 1000 нови работни места, голяма част от които насочени към Стара Загора – един от приоритетните райони за преход към модерна, устойчива икономика.

В края на годината министърът на иновациите Милена Стойчева обяви одобрените от правителството насърчителни мерки за редица мащабни инвестиции в общините Шумен, Благоевград, Марица, Плевен, Търговище, Хисаря, Девня, Костинброд и други в размер от над половин милиард лева, включително за изграждане на пътна инфраструктура.

Ограничаване на щетите от наследени корупционни сделки

България си възстанови 45 милиона лева по сметката на Държавната консолидационна компания (ДКК) от дружеството, на което е било възложено и авансово платено изпълнението на нереализирания проект за правителствен комплекс – непрозрачно, с инхаус поръчка. С връщането на тази сума, както и с други възстановени средства, министърът на икономиката Богдан Богданов подсигури погасяването на поне 90 млн. лв. от задълженията на ДКК към Българската банка за развитие (ББР), с което ще се спре изплащането на десетки милиони лихви в ущърб на българските граждани.

Новите промени в Конституцията гарантират, че България ще се развива като европейска правова държава

През декември бяха приети измененията в Конституцията на Република България, които гарантират, че България ще се развива като европейска правова държава, като парламентарна република и дават гаранция, че страната ни ще бъде в сърцето на Европа и Европейския съюз, а не в неговата периферия. Промените са решителна стъпка към изпълнението на европейските стандарти за независимост на съда и отчетност и отговорност на прокуратурата чрез разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на два отделни съвета – съвет на съдиите и съвет на прокурорите. Министърът на правосъдието Атанас Славов разясни, че измененията определят за основен носител на съдебната власт в България съда, като се ограничава досегашната безконтролна власт на главния прокурор.

Промени настъпват в принципите на избор на служебно правителство чрез ограничаване на кръга на потенциалните служебни премиери. Народното събрание няма да прекъсва работата си по време на избори, с което се заличава създаваният в такива ситуации вакуум. Също така се отваря вратата за индивидуални жалби до Конституционния съд през съдилищата, които могат да го сезират. Регулира се на конституционно ниво принципът на избор на членовете в регулаторите.

Инфраструктурни инвестиции за подобряване условията за бизнес, спорт и култура

Започна изграждането на автомагистрала Русе – Велико Търново. Проектното трасе е с обща дължина 132,84 км. и е разделено на три участъка. Лот 2 на магистралата представлява обход на град Бяла, като общата дължина на трасето е 35,4 км, а изграждането на аутобана започна в 7,9-километрова отсечка в землището на община Ценово, област Русе.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) приключи и подписването на последните споразумения за дофинансиране на 95 инфраструктурни обекта – общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура. За довършване на изпълнението им местните власти получиха приблизително 200 млн. лв. за осигуряване на по-добри условия за живот на гражданите в десетки населени места.

Министър Андрей Цеков обяви и че над 188 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонт и мерки за повишаване на енергийната ефективност на спортни и културни институции в цялата страна. Одобрени от МРРБ са 112 предложения за сгради на културата и 41 проекта за сгради за спорт, сред които сградата на Софийската опера и балет, на Държавния Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Драматично-кукления театър „Иван Радоев“, Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Драматичния театър – Ловеч, както и Централната армейска библиотека на Българската армия в София.

756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева. Междувременно приключи и разплащането по енергийното обновяване на последните 48 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За целта са предвидени 28 876 000 лева допълнителен ресурс, с който се компенсира недостигът след сключените през 2015 и 2016 г. договори за саниране по програмата.

По-високи заплати, безплатни учебници за всички и повишаване на стандарта за качеството на образованието

Индивидуалните основни заплати на всички педагогически специалисти се увеличават с 8.4% от 1 януари 2024 г., за което са осигурени близо 290 млн. лв. от държавния бюджет. Стартовата минимална основна заплата става 1853 лв., минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1911 лв., а за главните учители и главните възпитатели тя ще е 1985 лв. Директорите ще получават най-малко 2257 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите – 2088 лв.

На фона на повишените заплати екипът на министъра на образованието проф. Галин Цоков разработи и визия за Стандарт за качеството в училищното и предучилищното образование, който да има подкрепяща роля и да насърчава образователните институции сами да правят самооценка на силните и слабите си страни и да планират мерки на тази основа. С помощта на експерти от Министерството на образованието и науката (МОН), учители, директори, социални партньори, бизнес и граждански организации са определени показателите за качество в 4 направления: преподаване, управление на институцията, взаимодействие с общността и резултати на учениците и училището.

Междувременно стартираха поетапни промени с включване на повече практически и междупредметни задачи във формата на изпитите за Национално външно оценяване на учениците, които завършват X клас. От следващата учебна година за първи път подобен формат изпит ще се проведе и за децата от IV клас.

Правителството одобри 79 131 905 лв. за осигуряване на безплатни учебници и учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за всички ученици от VIII до XII клас от учебната 2024/2025 година. Досега се осигуряваха безплатно познавателни книжки за децата от I до IV възрастова група и учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници по общообразователните учебни предмети за учениците от I до VII клас.

Организирани бяха публични изяви на ученици, включени в националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, в която участват над 60 000 ученици в спортни клубове и групи по изкуства. Осигуреният бюджет само за учебната 2023/24 година е 45 милиона лева.

Развитие на всички видове транспорт в услуга на хората

Първият медицински хеликоптер LZ-HMA, на базата на който ще бъде сертифициран авиационният оператор за спешна помощ по въздуха, вече е приет, а шестимата пилоти, които ще оперират с него, получиха свидетелствата си за летателна правоспособност (бревети) от премиера акад. Денков на съвместна церемония с министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков. Определен е съставът на втория екип от шестима пилоти, които предстои да преминат специализирано обучение, а в бюджета за 2024 година са договорени средства за авансово плащане за поръчка на допълнителните два хеликоптера, с които общият им брой ще стане осем.

С решение на Министерския съвет е осигурено финансиране за 2024 г. в размер на 141,4 млн. лв. за облекчение на деца и други групи при пътуване. От 1 февруари децата до 14 навършени години ще пътуват безплатно в градския транспорт, а от 7 до 14 навършени години ще пътуват с 50% намаление по междуселищния автомобилен транспорт. На 50% се увеличава задължителното намаление от редовната цена на картите за пенсионери и учащи. Добавена е и нова група правоимащи граждани – лица с увреждания с намалена работоспособност над 70 на сто.

Български държавни железници (БДЖ) ще получи десет нови електрически локомотива „Смартрон“ на „Сименс“ от най-ново поколение, а междувременно министърът на транспорта Георги Гвоздейков откри модернизираната жп гара Искър. Приключи и изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара Владимир Павлов, която има огромна полза за бизнеса и за товарите, които пътуват по море и с железница. Увеличени бяха и заплатите на служителите на БДЖ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) с почти 20%. Това са поредни стъпки за наваксване на десетилетно изоставане в железопътния транспорт и реализиране на политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за пълна модернизация на жп инфраструктурата в услуга на обществото.

Два български проекта получиха 5,5 млн. евро финансиране от Механизма за свързване на Европа за изграждане на 5G свързаност по трансевропейския транспортен коридор Ориент/Източно-Средиземноморски.

Български пощи увеличи повече от два пъти броя на безплатните административни услуги, които се предлагат в пощенски станции, предимно в отдалечени райони на страната, а заплатите на служителите в пощите бяха увеличени с 10%.

Модернизация на Българската армия и усилване на отбраната на Източния фланг на НАТО

След повече от 35 години в очакване на реални действия за модернизация на сухопътните войски, на 1 декември 2023 г. Народното събрание ратифицира международния договор за придобиване на бойни машини Страйкър. С бюджета за 2024 година са увеличени средствата за отбрана с 800 милиона лева. В отговор на обществения интерес и в изпълнение на политиката за прозрачно управление на средствата, важните модернизационни проекти на въоръжените сили бяха представени от министъра на отбраната Тодор Тагарев от трибуната на Народното събрание.

С промени в Закона за отбраната и въоръжените сили бяха приети и мерки за подобряване на условията на живот на военнослужещите в Българската армия, както и увеличение на стипендиите на курсантите във висшите военни училища. За курсант минималната стипендия ще стане в размер на 754 лв., а максималната 934 лв. За курсант – офицерски кандидат I клас минималната стипендия ще бъде 1099 лв., а максималната – 1299 лв.

Военни формирования от редица гарнизони на страната проведоха повече от десет благотворителни инициативи и събития в подкрепа на нуждаещи се от лечение, на деца, на социално слаби и др. В рамките на тях бяха събрани средства и беше оказана морална и материална подкрепа на ветерани и техните семейства.

 

Осигурени са средства и за устойчива модернизация на българската енергетика

 

На 21 декември Европейската комисия одобри отпускане на безвъзмездна подкрепа в размер на около 2.3 млрд. лв. за трите региона на Стара Загора, Кюстендил и Перник по Фонда за справедлив преход. Приоритет на целия екип на министъра на енергетиката Румен Радев е сега средствата да достигнат най-бързо, ефикасно и прозрачно до регионите, като се очаква това да позволи запазването и разкриването на над 15 000 работни места.

Министерството на енергетиката отвори за кандидатстване програмата „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя има за цел да повиши енергийната ефективност на общините чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, като по този начин да подобри условията на живот на хората.

Общият размер на безвъзмездното финансиране е близо 125 милиона лева, от които 20,8 милиона лева национално финансиране за невъзстановим ДДС.

Улеснен достъп до модерно здравеопазване и е-здраве

 

Родителите вече имат достъп до електронните пациентски досиета на децата си и всички техни електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Новата функционалност дава достъп на всеки родител до всички електронни записи на детето – електронни прегледи, електронни направления, резултати от изследвания, ваксини, рецепти, болничен престой и др. Предстои там да бъдат добавени и медицинските бележки за извинение на отсъствията, допуснати в училище. Мобилното приложение еЗдраве осигурява възможност и за активиране на известия, свързани с издаването на нов електронен здравен документ или коригирането на вече съществуващ такъв на дете.

Пет центъра за спешна медицинска помощ вече разполагат с първите в България високопроходими линейки. Те са разпределени в Смолян, в Благоевград за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ в Банско, в Пазарджик за нуждите на Велинград, в София за нуждите на Самоков, както и в Шумен – за нуждите на ФСМП Върбица. Останалите 37 високопроходими линейки трябва да бъдат доставени в страната до месец март, а критериите за разпределението им са съобразени с географските особености и пътна инфраструктура.

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде заповед, с която се удължава забраната за износ на инсулинови медикаменти и през януари 2024 г. В нея освен инсулини и аналози, със забрана за износ са и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възраст.

Меморандум за дигитализация и развитие на иновациите в здравеопазването с акцент върху онкологичните грижи бе подписан в края на годината. Целта му е всички заинтересовани страни да се обединят за ускоряване на иновациите в политиките на националната онкология и за постигане на напредък и по-добро лечение на пациентите

Навременна подкрепа за българското земеделие

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе на земеделските стопани с приключили проверки първи транш по интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023. Изплатени са общо 550 620 390,48 лв. на 46 990 стопани. Това е интервенцията с най-голям бюджет и очаквано плащане от фермерите. ДФЗ успя в заложения срок в индикативния график да осъществи плащане, въпреки късното приключване на приема на заявления за настоящата кампания, изцяло новата нормативна уредба и множеството изменения в нея, свързани с прилагането на новия програмен период.

На 2842 земеделски стопани са преведени и 37 559 909 лева от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за Кампания 2023. Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев разясни, че подпомагането е във вид на годишно компенсаторно плащане за стопани, които доброволно извършват агроекологични и/или биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25% от националния бюджет.

Преди края на годината ДФЗ преведе и 39 162 231 лева на 34 572 земеделски стопани по държавната помощ за преодоляване на щетите от руската агресия срещу Украйна“. Преведената сума е доплащане във връзка с решение на УС на ДФЗ за разпределяне на остатъчния ресурс и изменение на указанията по прилагане на помощта. 42,3 млн. лева получиха и земеделските стопани от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ по de minimis. Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

Борба с организираната престъпност

 

След месеци разследване, през декември беше разкрита нелегална фабрика за производство на цигари и на голяма складова база за съхранение на готовата продукция. Предотвратената щета от разкритите депа и фабрика за европейския бюджет възлиза за над 12 милиона лева, а само от заловените тютюневи изделия в складовата база се изчислява на около 8 милиона лева за държавния бюджет.

Министърът на вътрешните работи Калин Стоянов съобщи и че в резултат на мащабна полицейска операция беше разбита и организирана престъпна група за фалшифицирала пари и лични документи. Това е първата подобна реализация от последните години, при която е пресечена дейността на толкова широкоспециализирана престъпна група.

Постоянство в борбата с домашното насилие и подкрепа за жертвите

Кабинетът продължи усилията за борба с домашното насилие – стартира приложението „Помогни ми“. Целта му е от всяка точка на България нуждаещите се да могат да открият всички координати – адреси, телефони, имейли на институциите в близост до тях, ангажирани с защита и подкрепа на пострадали. То позволява с един клик да се изпрати имейл или да се наберат номерата от приложението, като дава възможност и да се ползва от всеки близък, приятел или дори учител на жертвите. Приложението разполага и с обширна база данни, която включва адреси, телефони, имейли и работно време на организации и областни центрове, които могат да окажат съдействие на пострадалите.

 

Зимният туристически сезон стартира успешно

Haчaлoтo на зимния сезон в Пампорово бе открит и с пycĸaнeтo нa нoвия шecтceдaлĸoв лифт Maлинa – вpъx Cнeжaнĸa. Лeнтaтa бe пpepязaнa oт миниcтъp Зарица Динĸoвa и ĸмeтoвeтe нa oбщинитe Cмoлян и Чeпeлape. Драстично поскъпване на почивките през зимния сезон няма да има. Всеки може да намери услуга според целите и възможностите си. Още през януари ще започне подготовката на Пътна карта за устойчиво развитие на зимните курорти. Държавата дава заявка за въвеждането на най-добрите практики и решения за развитието на зимния туризъм чрез съвместна работа с бизнеса. 

Туристическите фирми към задграничното представителство на България в Турция информират за засилен интерес към българските ски курорти. В София бе проведен рекламно-образователен тур на столицата ни с представители на най-популярните медийни групи в Турция.

Последните шест месеца бяха наситени с важни международни събития, заседания на органите на международни организации, в които България членува, както и на серия срещи с ресорните министри на ключови за страната ни пазари, сред които Великобритания, Испания, Италия, Гърция, Турция, Австрия, Полша, Чехия, Белгия, Швеция.

 

В началото на декември беше представено и новото мобилно приложение на Министерството на външните работи „Пътувай информирано”, с което България стана първата страна в Европа,  която има мобилно приложение за информирано пътуване с чатбот.

Достъпен спорт за всички на международно ниво

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и азербайджанският му колега Фарид Гаибов подписаха в Баку Меморандум за разбирателство за сътрудничество в сферата на младежта и спорта. Според документа двустранните връзки в сферата на младежта ще се осъществяват въз основа на информация между публичните и неправителствени организации ще се реализират младежки програми и обмен, ще се насърчават общи проекти пред международни организации.

ПРЕДИШНА НОВИНАСтефан Радев: Щастлив е всеки, който имаше възможност да се докосне до мъдростта и добротата на Дядо Йоаникий
СЛЕДВАЩА НОВИНАВъзраждане – Сливен: Oбщинският съвет ще работи по нови правила