Амбициозната кампания за промотиране на Индустриалния парк в Сливен и представянето му като бъдеща инвестиционна дестинация за вложители продължава. Търговското дружество, което бе създадено за управление на парка, прибави към партньорите си още един – Двустранната търговска камара България–Румъния /ДТКБР/. Споразумението за сътрудничество подписаха в Общината управителят на „Индустриален парк Сливен” Соломон Москона и председателят на Камарата Дору Драгомир. На срещата присъстваха заместник-кметът по икономическото развитие инж. Стоян Марков и изпълнителният директор на ДТКБР Мариана Григорова.

Кметът Стефан Радев, който бе домакин на срещата, запозна гостите с целите и визията на Общината в разработването на проекта за индустриалния парк. Начинанието е най-значимият досега инфраструктурен проект. Той е заложен за изпълнение, както в Плана за интегрирано развитие на община Сливен, така и в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за периода 2021-2027 г. През месец ноември м.г., Общината кандидатства за финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура на парка.

Дору Драгомир приветства усилията и намеренията на Общината за обособяване на промишлен парк, който в перспектива може да се превърне в мотор на икономическо развитие в региона. Пред сливенския градоначалник той сподели, че при многобройните му международни срещи и контакти се наблюдава все по-засилен инвеститорски интерес към страните от Източна Европа.

В хода на разговора гостите имаха възможност да се запознаят и с други настоящи и планирани занапред проекти на Общината. Беше обърнато внимание и на бъдещи съвместни инициативи, които да засилят отношенията и контактите между България и Румъния.

По-подробна и актуална информация за възможностите пред инвеститорите, сключените партньорски споразумения и др.,  може да бъде видяна на официалния сайт на дружеството, управляващо парка: https://industrialpark-sliven.eu/.

ПРЕДИШНА НОВИНАКриминално проявен бе задържан за кражба на старинни предмети в Сливен
СЛЕДВАЩА НОВИНАОбластният управител почете 89-ата годишнина от рождението на Дамян Дамянов