Работна среща с представители на Регионалната здравна инспекция се проведе в Областна администрация Сливен по повод предстоящото изготвяне на Областна здравна карта.

На нея присъстваха областният управител Марин Христов, д-р Екатерина Кертикова и Мария Горанова.

Областната здравна карта ще бъде изработена от комисия, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването, съгласно утвърдена методика.

Областните здравни карти ще залегнат в новата Националната здравна карта, чрез която ще бъдат определени на териториален принцип потребностите на населението, свързани с достъпа до извънболнична и болнична медицинска помощ.

В Картата ще бъде описана и нуждата на териториално ниво от лекари, специалисти по дентална медицина и други медицински лица. Ще бъдат заложени и нужният брой легла за болнично лечение, медицинските дейности и апаратурата, необходима за диагностика на пациентите.

Областната здравна карта трябва да бъде изготвена и представена на министъра на здравеопазването до 30 септември тази година.

ПРЕДИШНА НОВИНАОбщина Сливен вече официално е на инвестиционната карта на Индустриалните паркове в България
СЛЕДВАЩА НОВИНАДен на национален траур на 8 септември