Нова техника ще подпомогне устойчивото стопанисване на горите в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие. Това заяви заместник-министърът на земеделието инж. Мирослав Маринов при доставката на техниката, която е закупена в изпълнение на проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 от ЮИДП – Сливен.

Заместник-министърът поясни, че целта на проекта е възобновяване на горските територии и устойчивото многофункционално стопанисване. Той разясни още, че закупените машини са предназначени за работа в горски разсадници, за залесяване и отглеждане на горски култури, за разкъсване на  мъртвата и живата горска настилка, с което се подпомага естественото възобновяване на гората. В шестте държавни горски предприятия се изпълняват такива проекти, като общата им стойност е 60 млн. лв.

„Югоизточно държавно предприятие добре стопанисва своите територии и доказателство за това е доброто състояние на гората, което може да се види от всеки посетител“, посочи заместник-министърът.  По думите му голяма част от горите са сертифицирани от международни оценителски органи, които ежегодно правят одити. „Мога да твърдя, че горите се стопанисват законосъобразно и устойчиво“, заяви той.

Пред медии заместник-министърът обясни, че пожароопасният сезон в горите все още не е приключил. „В момента има много изсъхнала растителност и не сме спокойни от това, че пожароопасният сезон е към края си. Смятаме, че рискът все още е висок и продължаваме да сме в готовност за бърза реакция при възникване на пожари“, информира той. „Пожарите в горски територии са най-голямата опасност за нашата природа, защото  унищожават не само дърветата, но и животните, и растенията, което причинява много сериозни екологични щети“, заяви заместник-министърът. Той уточни, че според лесовъдските практики, след овладяване на стихията, трябва да се изчака 3 години, за да се даде възможност гората сама да се възстанови, ако това не се случи, се прави залесяване.

Относно дървата за огрев на местното население заместник-министърът информира, че предоставянето на дървесина е започнало още през пролетта. „До този момент на територията на Югоизточно държавно предприятие няма проблеми и предоставянето на нужните количества дърва на хората върви ритмично“, подчерта заместник-министърът.

ПРЕДИШНА НОВИНАПроменят част от маршрутите на градския транспорт заради В и К ремонта по бул. „Братя Миладинови“
СЛЕДВАЩА НОВИНАСребро за Божидар Андреев от Световното по вдигане на тежести