Народният представител – Климент Шопов, Динко Ганчев, Филип Кънев и Неделчо Великов от групата на общински съветници от Възраждане подадоха сигнал до Административния съд на град Сливен и Районна прокуратура, във връзка с решение на Общински съвет Сливен на заседанието, провело се на 15.02.2024 година. 

“С това решение се цели да се промени предназначението на 26 дка земеделска земя, за да се превърне във фотоволтаична централа. Темата за унищожението на плодородната земеделска земя, за да се превръща във фотоволтаични паркове е изключително сериозна и будеща висок обществен интерес”, заяви народният представител от “Възраждане” Климент Шопов. 

Той посочи още, че намира решението на Общински съвет Сливен за незаконосъобразно, защото имотът, предмет на цитираното решение представлява земеделска територия с категория на земята – четвърта и спрямо този имот се прилагат разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи. Законовата разпоредба на чл. 23, ал. 3 от този Закон предвижда забрана за изграждането на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, използващи фотоволтаични системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми. Парцелът е 26 дка и няма как толкова голяма фотоволтаична централа да е за собствени нужди. Решението е незаконно.

“Общински съвет Сливен взима скандални решения за промяна на статута на плодородни, земеделски земи, за да ги превърне във фотоволтаични паркове. “Възраждане” се бори с тези порочни практики от самото начало и с моите съмишленици работим усилено на местно ниво, за да се противопоставяме на унищожаването на плодородната българска земя, за да се прокарат поредните лобистки, евроатлантически интереси”, коментира още народният представител от “Възраждане” Климент Шопов.

ПРЕДИШНА НОВИНАПояви се първият щъркел в Самуилово
СЛЕДВАЩА НОВИНАГраждански инициативи, идеи и предложения в приемния ден на общинското ръководство